www.dpf-premium.cz
 Ukázka práce: Čištění chladiče vody.

Ukázka práce: Čištění chladiče vody.

Ukázka práce: Čištění chladiče vody. Zde se můžete podívat na čištění chladiče vody z traktoru. Filtry a chladiče u nás čistíme hydrodynamickou metodou v tlakovém čistím stroji a to profesionálním přípravkem Alirex – detergent DPF Premium. Umíme vyčistit všechny DPF…
 EGR: Chladič výfukových plynů.

EGR: Chladič výfukových plynů.

Máte zanesený EGR? Častým příznakem je ztráta výkonu vozidla. Chladiče EGR čistíme i u velkých zemědělských a stavebních strojů jako jsou nakladače a traktory od firmy JCB. V chladiči EGR se usazují nahromaděné nečistoty a mastnoty a ty se musí…
 Euro 7 v Evropě: Jak nás ovlivní?

Euro 7 v Evropě: Jak nás ovlivní?

Norma Euro 7 je návrhem Evropské unie na snížení emisí z dieselových vozidel. Toto nařízení se zaměřuje na snížení emisí částic a plynných znečišťujících látek, jako je oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky a pevné částice. Norma Euro 7…
 Ukázka čištění DPF filtrů pevných částic u TIR.

Ukázka čištění DPF filtrů pevných částic u TIR.

Provádíme hydrodynamické čištění filtrů pevných částic DPF u nákladní automobilů, TIR, BUS, stavebních techniky a zemědělských strojů. Filtry čistíme vždy vymontované, do filtrů neřežeme a nijak nepoškozujeme vnitřní struktury. Postup čistění: 1. diagnostika, 2. Čištění, 3. Analýza, 4. Sušení, 5. Vystavení…
 Recirkulace výfukových plynů

Recirkulace výfukových plynů

Technologie EGR (anglicky: Exhaust Gas Recirculation, česky: recirkulace výfukových plynů) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem Euro IV a vyšší. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem,…