www.dpf-premium.cz
 Euro 7 v Evropě: Jak nás ovlivní?

Euro 7 v Evropě: Jak nás ovlivní?

Norma Euro 7 je návrhem Evropské unie na snížení emisí z dieselových vozidel. Toto nařízení se zaměřuje na snížení emisí částic a plynných znečišťujících látek, jako je oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky a pevné částice. Norma Euro 7…