www.dpf-premium.cz
 Euro 7 v Evropě: Jak nás ovlivní?

Euro 7 v Evropě: Jak nás ovlivní?

Norma Euro 7 je návrhem Evropské unie na snížení emisí z dieselových vozidel. Toto nařízení se zaměřuje na snížení emisí částic a plynných znečišťujících látek, jako je oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky a pevné částice. Norma Euro 7 je v současné době ve vývoji a očekává se, že bude v Evropě zavedena v roce 2025.

Norma Euro 7 se dotkne všech dieselových vozidel prodávaných v Evropě po svém zavedení v roce 2025, včetně osobních a nákladních automobilů. Očekává se, že nařízení Euro 7 bude mít dopad na dieselová nákladní vozidla. Nákladní automobily jsou v Evropě zodpovědné za velkou část emisí pevných částic a NOx. Norma Euro 7 si klade za cíl tyto emise výrazně snížit. Pokud jde o benzinová vozidla, nařízení Euro 7 se sice zaměřuje především na snižování emisí z naftových vozidel, ale zároveň stanovuje přísnější limity pro zážehové motory. Očekává se, že zážehové motory budou muset pro splnění nových emisních limitů používat pokročilejší technologie, jako jsou filtry pevných částic.

Euro 7 stanoví přísnější emisní limity pro naftová a benzinová vozidla. Očekává se, že limity pro jemný prach a NOx budou ještě přísnější než podle normy Euro 6. U dieselových nákladních vozidel se očekává, že norma Euro 7 sníží emise pevných částic o 66 % a emise NOx o 80 % ve srovnání s limity Euro 6.

Emisní limity a předpisy pro naftová a benzinová vozidla budou ve všech zemích EU stejné. Je tomu tak proto, že EU má společný trh pro automobily, což znamená, že vozidla mohou být prodávána v kterékoli zemi EU poté, co byla zaregistrována v některém z členských států EU. EU se rovněž snaží harmonizovat předpisy o vozidlech, aby zajistila rovnocennou úroveň ochrany v celé EU a zabránila narušení vnitřního trhu. Proto bude nařízení Euro 7 implementováno jednotně ve všech zemích EU.

Euro 7 je nařízení určené ke snížení emisí z dieselových vozidel v Evropě. Toto nařízení stanovuje přísnější limity pro emise částic a Očekává se, že norma Euro 7 bude mít významný dopad na dieselová vozidla, protože výrobci budou muset hledat technologie ke snížení emisí znečišťujících látek. Před námi je tedy ještě mnoho let spalovacích vozidel.

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *