Jednotlivé kroky

pexels-photo-2228831

1. Diagnostika

Kontrola stavu čištěného dílu před započetím čištění spočívá v prohlídce jádra inspekční kamerou. Dále je provedena zkouška zpětného tlaku, díky níž je zjištěn stupeň ucpání a zkouška průtoku.

splashing-splash-aqua-water-67843

2. Čištění

Je aplikována pracovní tekutina a zahájen proces čištění. Silou hydrodynamiky jsou odstraňovány všechny pevné nečistoty, jak ze vstupních, tak i z výstupních kanálů filtrační vložky. Teplota vody dosahuje až 80℃.

pexels-photo-2203685

3. Analýza

Po vyčištění jsou provedeny testy tlaku a průtoku pro zjištění kvality čištění a účinnosti procesu. Znečištěná voda je analyzována a dle vlastností jako jsou barva a olejnatost je zjištěn typ kontaminantu (saze, popel, olej). 

4. Sušení

Po dokončení celého procesu čištění je zahájen cyklus precizního sušení. Stroj  je vybaven ventilátorem a ohřívačem, teplotu sušení tedy lze regulovat.

5. Vystavení certifikátu

Celý proces je zaznamenán v certifikátu, kde jsou porovnány stavy dílu před a po čištění. Je uveden tlak, průtok a také definován kontaminant. Tento certifikát lze doplnit grafem o účinnosti čištění i fotografiemi vnitřních vložek před i po čištění. 

6. Expedice

Naše technologie čištění je vysoce účinná i při krátkém čase, proto můžete se svým filtrem odjet ještě tentýž den.

Technologie čištění

Technologie Čištění DPF / FAP / katalyzátorů

Využíváme vysoce účinnou nejmodernější technologii, která efektivně, spolehlivě a zároveň šetrně provádí čištění. Technologie probíhá principem hydrodynamiky - vysokého tlaku teplé kapaliny v kombinaci s tlakem vzduchu z kompresoru. Pracovní kapalina pod tlakem musí překonat odpor průtoku ve filtračních kanálech. Při turbulentním proudění se vytvářejí víry, které snadněji pronikají dovnitř a odstraňují pevné částice v mikroporézní přepážce filtračních kanálů. Kapalina je obohacena složkami snižujícími povrchové napětí vody, díky čemuž se tekuté částice snáze slučují s částicemi nečistot a účinněji je oddělují od čištěného povrchu. Během čištění dochází k vytváření vysokorychlostního toku a vysokého smykového napětí, což je hlavní mechanismus pro odstraňování stlačených usazenin ve filtračních kanálech. Odpor proudění v kombinaci s vhodnou viskozitou pracovní kapaliny způsobuje, že během pohybu kapalných molekul dochází k podobnému jevu jako při tření. Tento způsob umožňuje velmi přesné odstranění všech typů pevných částic (sazí, popela, olejů, aditiv, paliva) jak z výstupního, tak ze vstupního kanálu filtru.

Efektivně a rychle

U osobních vozů trvá čištění včetně sušení cca 2 hodiny. U nákladních automobilů se čas čištění včetně sušení pohybuje od 4 do 6 hodin.

Účinně a spolehlivě

Díky účinnému způsobu čištění, kdy dochází ke spolehlivému odstranění kontaminantů, se zvyšuje životnost čištěného dílu a obnovuje se jeho původní kapacita až na 99%.

Bezpečně a šetrně

Čištění je šetrné a zároveň vysoce účinné, během procesu nedochází k narušení ani poškození vnitřních struktur.

Profesionálně a zodpovědně

Spokojenost zákazníků je pro nás hlavní, proto Vám vždy vyjdeme vstříc a pro každého nalezneme nejvhodnější řešení.

Rady a tipy

Rezervujte si schůzku

    Těšíme se na Vás !!!