AlireX

Detergent DPF Premium

AlireX

Charakteristika výrobku
Alkalický mycí a čisticí přípravek. Synergická směs povrchově aktivních a komplexotvorných látek s přídavkem inhibitorů koroze.

Použití
Čisticí přípravek ALIREX se používá na strojní tlakové mytí a čištění filtrů pevných částic motorových vozidel (DPF Filtry), katalyzátorů (KAT), EGR ventilů a jejich chladičů..

Vlastnosti výrobku
Čisticí přípravek ALIREX je nízkoviskózní, nažloutlá kapalina s nízkou pěnivostí a mírným zápachem po použitých surovinách. S vodou je mísitelná v každém poměru.

Zpracování výrobku
Čisticí přípravek ALIREX se dávkuje dle typu mycího zařízení a dle znečištění povrchů.

Cena za kanystr 25 l:  3.200 Kč s DPH

Obchodní zástupce: 773 803 101
Použití a ředění
 Poměr ředění
Strojní mytí – DPF filtry1:50 až 1:100

Při silném znečištění lze poměr ředění upravit.

Balení, skladování
Čisticí přípravek AlireX DPF Premium se dodává v 25 l PE kanystrech nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava
Čisticí přípravek AlireX DPF Premium se dopravuje krytými dopravními prostředky. Podléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba
Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

  • profesionální produkt vyroben v ČR
  • speciální receptura -> laboratorně testováno
  • 100% bezpečnost pro filtr -> testováno v provozu
  • šetrný, účinný, efektivní -> bezpečný detergent
  • bez dovozu ze zahraničí -> nižší uhlíková stopa
  • nižší cena než u konkurence -> ušetřené peníze

Dokumenty ke stažení:

Technický list